Cosmetique Jakobstad – webbdesign och layout av kundtidning

Uppdrag: Webbdesign för Cosmetique i Jakobstad. Design av kundtidning samt uppdatering av grafisk profil.

År: 2019