Brännpunkt Åland (Ahvenanmaa keskipisteessä)

Brännpunkt Åland 1918 ((Ahvenanmaa keskipisteessä 1918)
Tilaaja: Ahvenanmaan kulttuurihistoriallinen museo
Työ: Näyttelyn layoutin suunnittelu
Vuosi: 2018