Mickes vilda – layout och matstyling

Uppdragsgivare: Mickes Mat AB och Hss Media

Uppdrag: Layout och matstyling – Fotograf: Linus Lindholm

År: 2018