Kund: Företagen i Kastelholm

Uppdrag: Logotyp för evenemanget ”forneldarnas natt i Kastelholm”,

annonser och kampanj i sociala medier

År: 2017