SilverHem – logo och grafisk manual

Logo och grafisk profil för SilverHem i Smedsby.
År: 2020