fbpx

Kulturresiliens i vardagen

Projektet Kulturresiliens ”i det nya normala” pågick under åren 2021-2022. Målet med projektet var att hjälpa kulturarbetare och föreningar att hitta verktyg för att erbjuda högkvalitativa digitala kulturupplevelser och materialet som samlades under projektets gång utmynnade i en hemsida, eller en ”roadmap” med tips och uppgifter för bättre digitalt material. 

Webbdesign och nedladdningsbara arbetsblad

E Nyman Design anlitades för webbdesign och för skapandet av nedladdningsbara arbetsblad. Arbetet utgick från projektets grafiska profil, och allt samlades ihop till en trevlig dynamisk helhet. Med fokus på användarvänligheten leds besökaren genom de sju olika delmomenten, som innehåller allt från tips för bättre streamade evenemang, till planering av marknadsföring på sociala medier.